Sertifika

Pratik yol haritası yaklaşımımız

C2C

Cradle to Cradle

hakkında her şey

İletişim

Ürününüz değerlendirebilmemiz için

Cradle to Cradle platformu ile iletişime

geçin

İlham

Üreticiler ve Müşteriler için

örnek referanslarımız

Cradle to Cradle platformu sizin için hazır...

Sertifikasyon Süreci

Cradle to Cradle Sertifikasyon Süreci

Ürünüm sertifikasyon için uygun mu?

Hammaddeler, ara ürünler ve son ürünler cradle to cradle sertifikası almaya uygundur.

 • Süreçler ve hizmetler
 • İşletmeler
 • Yiyecek, içecek, ilaçlar ve yakıtlar
 • Binalar ve şehirler

Ürün ve Üretim Sürecinizi Analiz Ediyoruz

C2C Platformu gerekli bilgileri toplamak için sizinle birlikte çalışır:

 • Ürünün tam kimyasal bileşimi (Bronz veya üzeri sertifikalar için)
 • Bileşenlerin geri dönüşüm potansiyeli
 • Enerji tüketimi ve sera gazı emisyonları
 • Su tüketimi ve tüketimin çevreye etkisi
 • Sosyal sorumluluk
 • İnsanlar ve ekoloji için toksisite analizi
C2C platformu Ürün ve Üretim Sürecinizi Analiz Ediyoruz
Sertifika dosyasını oluşturuyoruz

Sertifika dosyasını oluşturuyoruz

C2C Platformu, malzeme sağlık değerlendiricisi ile işbirliği içinde bir belgelendirme dosyası oluşturur (Değerlendirme Özeti Raporu). Bu dosya Cradle to Cradle Ürünleri İnovasyon Enstitüsü’ne gönderilir ve enstitü dosyayı inceler ve denetler.

Cradle to Cradle Sertifikasının Temini

Olumlu değerlendirme sonuç; Cradle to Cradle Ürünleri İnovasyon Enstitüsü, Cradle to Cradle sertifikasının temini için sizinle iletişime geçer. Ürününüz, Cradle to Cradle Ürünleri İnovasyon Enstitüsü web sitesindeki veri tabanına dahil edilir.

Cradle to Cradle etiketlemesinin yanı sıra ürününüz için bir Ürün Puan Kartı alırsınız. Bu etiketleme iletişim ve pazarlama stratejilerinizde kullanabilirsiniz.

Cradle to Cradle Sertifikasının Temini
Teklif Almak İstiyorum

Cradle to Cradle Sertifikası

The Cradle to Cradle CertifiedTM Product Standard, tasarımcıları ve üreticileri devamlı bir iyileştirme süreci içerisinde destekler. Bu süreç 5 kalite kategorisinden oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla Malzeme Sağlığı, Malzeme Yönetimi, Yenilenebilir Enerji ve Karbon Emisyonu Yönetimi, Su Yönetimi ve Sosyal Uygunluk kategorileridir. Ürününüz her bir kategori için puanlamaya tabi tutulur. Kategori bazında yapılan bu değerlendirmede elde ettiğiniz en düşük puanlama ürününüz toplam puanını belirler. Puanlama sonucu elde edilen seviyelerin en düşükten en yükseğe doğru sıralaması aşağıdaki gibidir.

Basic

Bronze

Silver

Gold

Platinum

“Bir ürünü sürdürülebilir kılan nedir?”

Malzeme Sağlığı

Ürününüzün her bir malzeme ve kimyasal bileşenini tanımlayın ve bu malzemelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkisini optimize edin

 • C2C platformu ile birlikte ürününüzün tüm bileşenlerini belirleyin.
 • Her bir malzeme ve kimyasal bileşeni listelemek için tedarikçilerinizle birlikte çalışın
 • ve Arche, EPEA veya MBDC gibi İnsan toksisitesi ve ekoloji analizlerinde uluslararası yetkinliğe sahip uzmanlar belirlenen bileşenleri analiz ederler
 • Analiz sonuçlarını göre ürününüzün kompozisyonunu optimize edebilirsiniz.

Malzeme Yönetimi

Döngüsel kapalı bir sisteme uygun malzemeler tasarlayın

 • Ürününüzdeki yenilenebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme yüzdesini en üst düzeye çıkarın
 • Ürün kullanım ömrünün sonunda tekrar kullanılabilen, geri dönüştürülebilen veya güvenle kompostlanabilen malzemelerin yüzdesini en üst düzeye çıkarın
 • Ürününüzü teknik veya biyolojik döngü için optimize edin

Yenilenebilir Enerji

Yenilenebilir enerji ve karbon emisyonu

 • Tüm üretiminizin %100 temiz, yenilenebilir enerji ile beslendiği bir geleceğe odaklanın
 • Üretim sırasında yenilenebilir enerji kullanın ve karbon emisyonlarını dengeleyin.

Su Yönetimi

Temiz su değerli bir kaynaktır ve temiz suya ulaşım temel bir insan hakkıdır.

 • Su üzerinde endüstriyel faaliyetleriniz yoluyla oluşan etkinizi yönetin.
 • Üretim tesisinizin atıksu çıkışındaki tüm endüstriyel kimyasalları tanımlayın, değerlendirin ve optimize edin

Sosyal Uygunluk

Ürününüzün oluşturulması, kullanılması ve yeniden kullanılmasından etkilenen tüm insanlar ve doğal sistemler üzerinde olumlu etkisi olan üretim süreçleri ve işlemleri dizayn edin.

 • Bağımsız üçüncü tarafları, birinci sınıf sistemleri ve denetimlerini kullanarak değer zincirinizdeki sosyal faktörleri değerlendirin.
 • Çalışanların ve yerel toplumun yaşamlarında olumlu bir fark yaratın

Cradle To Cradle Kriterleri

Her seviye için kriterler belirlenmiştir. Elde edilen en düşük seviye, ürünün toplam puanını belirler.

 • Ürününüzün tüm hammaddelerini malzeme sayfasında listeleyin.
 • Her tedarikçinizden hammaddelere istenmeyen kimyasalların eklenmediğini bildirmesini isteyin.
 • Her jenerik materyali biyolojik veya teknik bir döngünün parçası olarak tanımlayın
 • Üretim sürecinde elektrik tüketimini hesaplayın
 • Üretim sürecinde doğrudan CO2 emisyonlarını (kapsam 1) hesaplayın.
 • Son iki yıl içinde deşarj kriterlerinizde önemli bir ihlal olmadığını kanıtlayın
 • Üretim tesisinizin yerel su havzası üzerindeki etkisini belirleyin
 • Su yönetimi hakkında bir raporlama yapın ve su ile ilgili etkileri ele alın
 • Üretim alanınızda ve doğrudan tedarikçilerinizde temel insan haklarının korunmasını değerlendirin
 • Tespit edilen sorunları çözmek için yönetim prosedürlerinizi geliştirin
 • Ürününüzün tüm hammaddelerini malzeme sayfasında listeleyin.
 • Her tedarikçinizden hammaddelere istenmeyen kimyasalların eklenmediğini bildirmesini isteyin.
 • Tedarikçilerinizi tüm kimyasal bileşenlerin en az% 75'ini belirlenmesine dahil edin. Bu bileşenleri insan ve ekolojik toksisite açısından analiz edin. Yaşam döngüsüne dahil olan ürünler (örn. Kozmetikler, sabunlar, deterjanlar…)% 100 analiz edilmelidir.
 • Toksik kimyasalları değiştirmek veya optimize etmek için bir strateji geliştirin
 • Döngü puanını geri dönüştürülebilir veya kompostlanabilir malzemelerin yüzdesine ve geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir malzemelerin oranına göre hesaplayın. Döngü puanı 35 puan ve üzeri olmalıdır.
 • Üretim sürecinde elektrik tüketimini hesaplayın
 • Üretim sürecinde doğrudan CO2 emisyonlarını (kapsam 1) hesaplayın.
 • Yenilenebilir enerjilerin kullanımı ve CO2 etkisinin azaltılması için bir strateji geliştirin
 • Son iki yıl içinde deşarj kriterlerinizde önemli bir ihlal olmadığını kanıtlayın
 • Üretim tesisinizin yerel su havzası üzerindeki etkisini belirleyin
 • Bir su yönetimi planı yürütün ve su ile ilgili belirlenmiş etkileri ele alın
 • Bütünleşik bir su denetimi yapın
 • Üretim alanınızda ve doğrudan tedarikçilerinizde temel insan haklarının korunmasını değerlendirin
 • Tespit edilen sorunları çözmek için yönetim prosedürlerinizi geliştirin
 • Ürününüzün tüm hammaddelerini malzeme sayfasında listeleyin.
 • Her tedarikçinizden hammaddelere istenmeyen kimyasalların eklenmediğini bildirmesini isteyin.
 • Tedarikçilerinizi tüm kimyasal bileşenlerin en az% 95'ini belirlemesine dahil edin. Bu bileşenleri insan ve ekolojik toksisite açısından analiz edin. Yaşam döngüsüne dahil olan ürünler (örn. Kozmetikler, sabunlar, deterjanlar…)% 100 analiz edilmelidir.
 • Toksik kimyasalları değiştirmek veya optimize etmek için bir strateji geliştirin
 • Döngü puanını geri dönüştürülebilir veya kompostlanabilir malzemelerin yüzdesine ve geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir malzemelerin oranına göre hesaplayın. Döngü puanı 50 puan ve üzeri olmalıdır.
 • Üretim sürecinde elektrik tüketimini hesaplayın
 • Üretim sürecinde doğrudan CO2 emisyonlarını (kapsam 1) hesaplayın.
 • Yenilenebilir enerjilerin kullanımı ve CO2 etkisinin azaltılması için bir strateji geliştirin
 • ≥% 5 yenilenebilir elektrik enerjisi kullanın veya dengeleme ile yenilenebilir enerji projelerini destekleyin
 • Doğrudan CO2 emisyonlarının  ≥ 5%’ini telafi edin.
 • Son iki yıl içinde deşarj kriterlerinizde önemli bir ihlal olmadığını kanıtlayın
 • Üretim tesisinizin yerel su havzası üzerindeki etkisini belirleyin
 • Bir su yönetimi planı yürütün ve su ile ilgili belirlenmiş etkileri ele alın
 • Bütünleşik bir su denetimi yapın
 • Suyla ilgili etkileri iyileştirmek için stratejinizdeki ilerlemeyi gösterin (üretim tesisleriniz ilgili atık su üretmiyorsa)
 • Üretim alanınızda ve doğrudan tedarikçilerinizde temel insan haklarının korunmasını değerlendirin
 • Tespit edilen sorunları çözmek için yönetim prosedürlerinizi geliştirin
 • Aşağıdaki ölçütlerden en az birini yerine getirin: Ürünün malzemelerinin en az% 25'i için malzeme veya sorunla ilgili bir sertifika (örn. FSC, adil ticaret vb.) edinin. VEYA sosyal sorunlar üzerindeki değer zincirini inceleyip olumlu bir etki stratejisi geliştirin. VEYA çalışanlarınız, topluluğunuz veya üründeki sosyal yönleriniz üzerinde olumlu etkisi olan bir sosyal proje uygulayın.
 • Ürününüzün tüm hammaddelerini malzeme sayfasında listeleyin.
 • Her tedarikçinizden hammaddelere istenmeyen kimyasalların eklenmediğini bildirmesini isteyin.
 • Tedarikçilerinizden kimyasal bileşenlerin %100 oranında belirtilmesini isteyin. Tüm bileşenleri insan ve ekolojik toksisite açısından analiz edin.
 • Toksik kimyasalları değiştirmek veya optimize etmek için bir strateji geliştirin
 • Bileşenlerin hiçbiri toksik kimyasallar içermemelidir. Ürün C2C emisyon standardına uygundur.
 • Döngü puanını geri dönüştürülebilir veya kompostlanabilir malzemelerin yüzdesine ve geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir malzemelerin oranına göre hesaplayın. Döngü puanı 65 puan ve üzeri olmalıdır.
 • Kapalı döngü için bir politika oluşturun
 • Üretim sürecinde elektrik tüketimini hesaplayın
 • Üretim sürecinde doğrudan CO2 emisyonlarını (kapsam 1) hesaplayın.
 • Yenilenebilir enerjilerin kullanımı ve CO2 etkisinin azaltılması için bir strateji geliştirin
 • ≥% 5 yenilenebilir elektrik enerjisi kullanın veya dengeleme ile yenilenebilir enerji projelerini destekleyin
 • Doğrudan CO2 emisyonlarının %50’ini telafi edin.
 • Son iki yıl içinde deşarj kriterlerinizde önemli bir ihlal olmadığını kanıtlayın
 • Üretim tesisinizin yerel su havzası üzerindeki etkisini belirleyin
 • Bir su yönetimi planı yürütün ve su ile ilgili belirlenmiş etkileri ele alın
 • Bütünleşik bir su denetimi yapın
 • Suyla ilgili etkileri iyileştirmek için stratejinizdeki ilerlemeyi gösterin (üretim tesisleriniz ilgili atık su üretmiyorsa)
 • Atıksu işletmesindeki tüm kimyasalları optimize edin. Suyla ilgili etkileri iyileştirmek için stratejinizdeki ilerlemeyi gösterin (üretim tesisleriniz ilgili atıksu üretmiyorsa)
 • Üretim alanınızda ve doğrudan tedarikçilerinizde temel insan haklarının korunmasını değerlendirin
 • Tespit edilen sorunları çözmek için yönetim prosedürlerinizi geliştirin
 • Aşağıdaki ölçütlerden en az ikisini yerine getirin: Ürünün malzemelerinin en az% 25'i için malzeme veya sorunla ilgili bir sertifika (örn. FSC, adil ticaret vb.) edinin. VEYA sosyal sorunlar üzerindeki değer zincirini inceleyip olumlu bir etki stratejisi geliştirin. VEYA çalışanlarınız, topluluğunuz veya üründeki sosyal yönleriniz üzerinde olumlu etkisi olan bir sosyal proje uygulayın.
 • Ürününüzün tüm hammaddelerini malzeme sayfasında listeleyin.
 • Her tedarikçinizden hammaddelere istenmeyen kimyasalların eklenmediğini bildirmesini isteyin.
 • Tedarikçilerinizden kimyasal bileşenlerin %100 oranında belirtilmesini isteyin. Tüm bileşenleri insan ve ekolojik toksisite açısından analiz edin.
 • Bileşenlerin hiçbiri toksik kimyasallar içermemelidir. Ürün C2C emisyon standardına uygundur.
 • Ayrıca tüm proses kimyasallarını da listeleyin. Bunlar analiz edilmiş olmalı ve toksik olmamalıdır..
 • Döngü puanını geri dönüştürülebilir veya kompostlanabilir malzemelerin yüzdesine ve geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir malzemelerin oranına göre hesaplayın. Döngü puanı 100 olmalıdır.
 • Teknik veya biyolojik döngünün kapalı olduğundan emin olun
 • Üretim sürecinde elektrik tüketimini hesaplayın
 • Üretim sürecinde doğrudan CO2 emisyonlarını (kapsam 1) hesaplayın.
 • %100 yenilenebilir elektrik kullanın veya yenilenebilir enerji projeleri desteğiyle dengeleyin
 • Doğrudan CO2 emisyonlarının % 100'ünü telafi edin.
 • Ürününüzün dolaylı enerji tüketimini hesaplayın ve bir optimizasyon stratejisi geliştirin
 • Dolaylı enerji tüketiminin ≥% 5'ini telafi edin veya optimize edin
 • Son iki yıl içinde deşarj kriterlerinizde önemli bir ihlal olmadığını kanıtlayın
 • Üretim tesisinizin yerel su havzası üzerindeki etkisini belirleyin
 • Bir su yönetimi planı yürütün ve su ile ilgili belirlenmiş etkileri ele alın
 • Bütünleşik bir su denetimi yapın
 • Atıksu işletmesindeki tüm kimyasalları optimize edin. Suyla ilgili etkileri iyileştirmek için stratejinizdeki ilerlemeyi gösterin (üretim tesisleriniz ilgili atıksu üretmiyorsa)
 • Üretim alanından çıkan atıksu içme suyu kalite standartlarına uygundur.
 • Üretim alanınızda ve doğrudan tedarikçilerinizde temel insan haklarının korunmasını değerlendirin
 • Tespit edilen sorunları çözmek için yönetim prosedürlerinizi geliştirin
 • Aşağıdaki koşulların tümünü yerine getirin: Ürün malzemelerinin en az% 25'i için malzeme veya sorunla ilgili bir sertifika (örn. FSC, adil ticaret vb.) Edinin. Sosyal problemler üzerinde değer zincirini inceleyin ve olumlu bir etki stratejisi geliştirin. Çalışanlarınız, topluluğunuz veya üründeki sosyal yönleriniz üzerinde olumlu etkisi olan bir sosyal proje uygulayın.
 • Üretim alanızı, uluslararası kabul görmüş bir sosyal norma (örneğin SA8000 standardı veya B-Corp) göre üçüncü bir tarafça kontrol ettirin